apostacy

3 Kjære, kjære venner, jeg hadde planlagt å skrive til dere om den frelsen Gud har gitt oss. Nå forstår jeg at jeg må skrive om noe helt annet. Dere trenger en formaning. Hold fast på den sannheten Gud gav dere, en gang for alle, så hans menighet kan bevare den uforandret.

Her har vi med andre ord et påtenkt brev som Judas ser seg nødt til å forandre. Grunnen er nøyaktig det samme som i dag. Så mange i dag sier at: «hvorfor er det nødvendig å advare så mye?» Vel hele Skriften er full av advarsler. Det starter med en advarsel som; «Et ikke va treet for da vil dere dø!» og slutter med «Ta ikke noe bort fra Skriften for da går du til Helvete!»

Ja det er nemlig det disse vranglærere gjør; DE TAR NOE BORT FRA SKRIFTEN!

Det er tre til fire overstelletser som bil bli brukt her; Norsk Data Bibel 88B, KJV, NLT og Levende Bok som over. Dette for å sette lys på et par viktige ting. Vanligvis bruker jeg kun en oversettelse når jeg skriver for ikke å bli beskyldt for å gjøre som Rick Warren i «Purposedriven life». Forvirre og trikse for å få frem det han vil vri det til. Vel det er ikke meningen her.

Vi blir her fortalt å holde ting uforandret. Det betyr i alle tilfeller å forkynne det evangeliet som Jesus forkynte. Men i dag vil de fleste ikke gjøre det. Det har blitt for KJEDELIG! Man sier med dette at vi vet bedre enn den Hellige Ånd. Og man sier dessuten at det er oss og ikke den Hellige Ånd som skal virke. Men «ikke legg til og ikke trekk ifra» er budet.

4 Når jeg skriver dette, er det fordi ugudelige lærere har sneket seg inn blant dere. De påstår at kristne kan leve akkurat som de vil uten å frykte Guds straff. Det går bare en vei med slike mennesker, for de har vendt seg mot vår mester og Herre, Jesus Kristus.

KJV sier; “turning the grace of our God into lasciviousness” – “Vende vår Guds nåde til skamløshet”.

Det er en ganske kraftig påstand. Men det var sant den gangen og det er sant i dag. Disse som forkynner dette og også de som blir lurt til å tro dette får denne advarsel;

5 Det er bare ett svar å gi dem: Herren frelste et helt folk ut av Egypt, men senere utryddet han alle dem som ikke ville tro. 6 Jeg minner dere også om englene som engang var rene og hellige. Med vilje vendte de seg mot et liv i synd, og nå sitter de i mørkets fengsel og venter på dommens dag

NLT sier; “So I want to remind you, though you already know these things, that Jesus[b] first rescued the nation of Israel from Egypt, but later he destroyed those who did not remain faithful.”
b) 5 Other manuscripts read [the] Lord, or God, or God Christ.

Altså det påpekes at det var Jesus som gjorde dette.

Derfor er det på ingen måte noe rom for å misforstå hvordan det vil gå med de som med vitende og vilje og med en egen agenda forkynner disse vranglærene vi har i dag. Denne falske nåden, dette falske felleskapet, denne måten de drar inn penger på, denne nye måten og presenterer Jesus på; en som bærer over med synd.

8 Likevel fortsetter disse vranglærerne å leve et ondt, umoralsk liv. …
De vet at Skriften advarer mot det de gjør, men deres egen agenda er så viktig for dem at de gir blaffen i hva Skriften sier. Hvordan tro du disse vil kunne forsvare seg for Jesus Kristus sin Domstol en dag?

10 Disse mennene, derimot, spotter og forbanner alt de ikke forstår. De er som dyr, uten fornuft, og oppnår bare å ødelegge seg selv.

Så det er dette vi bør nevne de ved og advare om; «disse som ligner dyr uten fornuft». Men gjør man det vil man bli skjelt ut av omtrent alle som betegner seg som «kristne». Men Skriften gjør det, altså Jesus gjør det. Og dermed må en etterfølge gjøre det.

11 Stakkars dem! De følger Kains eksempel – og gjør hva som helst bare de får penger for det. Akkurat som Korah er de ulydige mot Gud og tror at de skal vinne på det. De kommer til å gå til grunne!

12 Disse menneskene spiser kjærlighetsmåltidet sammen med dere, men de er bare til skam. De ler, fråtser og stapper i seg mat uten å tenke på andre. De oppfører seg akkurat som skyer som blåser over tørt land uten å gi regn. De lover mye, men gir ingenting, – er som frukttrær uten frukt. Ja, de er ikke bare døde, men dobbelt døde, – rykket opp med rot for å brennes.

Det oppfordres her til å ikke ta nattverd med slike mennesker. Men hva er det disse mennesker sier under nattverden, jo; «kom og spis og drikk så kan du regne deg som frelst!»

13 Alt de etterlater seg, er skam og spott, – lik skummet som blir liggende på stranden når bølgene har strukket seg tilbake. De går omkring og ser strålende ut, lyser som stjerner, men foran dem ligger et evig mørke.

19 De volder splittelse, de elsker det onde i denne verden, de har ikke den Hellige Ånd boende i seg.

Men når du snakker med dem så er de raske til å fortelle deg at det er du som volder splittelse som ikke vil innordne deg under deres autoritet. Men de har ingen autoritet, de er bare onde fordi de vil ha autorietet så ingen skal kunne motsi dem.

Så la oss avslutte med Judas sin avslutning. La oss legge oss dette på hjerte at om noen skriker så mye han orker når du drar ham ut etter håret fra den bygningen som brenner så bry deg ikke om det.

20 Men dere, kjære venner, må desto sterkere bygge livet på deres hellige tros grunnvoll, idet dere lærer å be i den Hellige Ånds kraft og styrke.

21 Hold dere alltid innenfor de grenser, der Guds kjærlighet kan nå dere og velsigne dere. Vent tålmodig på det evige liv, som vår Herre Jesus Kristus i sin nåde vil gi dere. 22 Forsøk å hjelpe dem som diskuterer med dere. Vær barmhjertige mot dem som tviler. 23 Frels noen ved å rive dem ut av helvetes flammer. Andre skal dere hjelpe til å finne Herren ved å være gode mot dem, men ta dere i vare så dere ikke selv blir trukket med i deres synder. Hat hver trevl av deres synd, mens dere samtidig er barmhjertige mot dem som synder.

24 Må så all ære gå til ham som alene er Gud, han som frelser oss ved Jesus Kristus, vår Herre. All makt og myndighet er hans fra begynnelsen. Hans er det og hans skal det bli for evig. Og han er mektig til å bevare dere, så dere ikke snubler og faller. En dag skal han stille dere framfor seg, feilfrie og jublende. Amen.

Hilsen Judas.

Advertisement