Hebrew Chapter One

JESUS is the one through whom God speaks.

JESUS (and we together with Him if we believe as the Scripture say) will inherit the Kingdom and all things.

JESUS was there when God created the universe.

JESUS radiates God’s Glory

JESUS expresses the character and image of God

JESUS sustains all things by the mighty power of His command

JESUS cleans us from sin

JESUS is seated at the right hand of God

JESUS is born of God the Father

JESUS was brought into this world by God

JESUS is called God by the Father

JESUS’ Throne endures forever

JESUS rules with a sceptre of justice

JESUS loves justice and hates evil

JESUS is anointed by the Father

JESUS laid the foundations of the world at the beginning of time.

JESUS made the heavens with His hands

JESUS will remain forever

JESUS will fold up and discard the heaven and the earth

These are just a few things the Bible says about our Lord and Saviour Jesus Christ.

There can be no doubt about what the Scriptures say about Jesus. All this and more is repeated in the rest of the Scriptures.

Advertisements

En deling og grunning over Judas Brev.

apostacy

3 Kjære, kjære venner, jeg hadde planlagt å skrive til dere om den frelsen Gud har gitt oss. Nå forstår jeg at jeg må skrive om noe helt annet. Dere trenger en formaning. Hold fast på den sannheten Gud gav dere, en gang for alle, så hans menighet kan bevare den uforandret.

Her har vi med andre ord et påtenkt brev som Judas ser seg nødt til å forandre. Grunnen er nøyaktig det samme som i dag. Så mange i dag sier at: «hvorfor er det nødvendig å advare så mye?» Vel hele Skriften er full av advarsler. Det starter med en advarsel som; «Et ikke va treet for da vil dere dø!» og slutter med «Ta ikke noe bort fra Skriften for da går du til Helvete!»

Ja det er nemlig det disse vranglærere gjør; DE TAR NOE BORT FRA SKRIFTEN!

Det er tre til fire overstelletser som bil bli brukt her; Norsk Data Bibel 88B, KJV, NLT og Levende Bok som over. Dette for å sette lys på et par viktige ting. Vanligvis bruker jeg kun en oversettelse når jeg skriver for ikke å bli beskyldt for å gjøre som Rick Warren i «Purposedriven life». Forvirre og trikse for å få frem det han vil vri det til. Vel det er ikke meningen her.

Vi blir her fortalt å holde ting uforandret. Det betyr i alle tilfeller å forkynne det evangeliet som Jesus forkynte. Men i dag vil de fleste ikke gjøre det. Det har blitt for KJEDELIG! Man sier med dette at vi vet bedre enn den Hellige Ånd. Og man sier dessuten at det er oss og ikke den Hellige Ånd som skal virke. Men «ikke legg til og ikke trekk ifra» er budet.

4 Når jeg skriver dette, er det fordi ugudelige lærere har sneket seg inn blant dere. De påstår at kristne kan leve akkurat som de vil uten å frykte Guds straff. Det går bare en vei med slike mennesker, for de har vendt seg mot vår mester og Herre, Jesus Kristus.

KJV sier; “turning the grace of our God into lasciviousness” – “Vende vår Guds nåde til skamløshet”.

Det er en ganske kraftig påstand. Men det var sant den gangen og det er sant i dag. Disse som forkynner dette og også de som blir lurt til å tro dette får denne advarsel;

5 Det er bare ett svar å gi dem: Herren frelste et helt folk ut av Egypt, men senere utryddet han alle dem som ikke ville tro. 6 Jeg minner dere også om englene som engang var rene og hellige. Med vilje vendte de seg mot et liv i synd, og nå sitter de i mørkets fengsel og venter på dommens dag

NLT sier; “So I want to remind you, though you already know these things, that Jesus[b] first rescued the nation of Israel from Egypt, but later he destroyed those who did not remain faithful.”
b) 5 Other manuscripts read [the] Lord, or God, or God Christ.

Altså det påpekes at det var Jesus som gjorde dette.

Derfor er det på ingen måte noe rom for å misforstå hvordan det vil gå med de som med vitende og vilje og med en egen agenda forkynner disse vranglærene vi har i dag. Denne falske nåden, dette falske felleskapet, denne måten de drar inn penger på, denne nye måten og presenterer Jesus på; en som bærer over med synd.

8 Likevel fortsetter disse vranglærerne å leve et ondt, umoralsk liv. …
De vet at Skriften advarer mot det de gjør, men deres egen agenda er så viktig for dem at de gir blaffen i hva Skriften sier. Hvordan tro du disse vil kunne forsvare seg for Jesus Kristus sin Domstol en dag?

10 Disse mennene, derimot, spotter og forbanner alt de ikke forstår. De er som dyr, uten fornuft, og oppnår bare å ødelegge seg selv.

Så det er dette vi bør nevne de ved og advare om; «disse som ligner dyr uten fornuft». Men gjør man det vil man bli skjelt ut av omtrent alle som betegner seg som «kristne». Men Skriften gjør det, altså Jesus gjør det. Og dermed må en etterfølge gjøre det.

11 Stakkars dem! De følger Kains eksempel – og gjør hva som helst bare de får penger for det. Akkurat som Korah er de ulydige mot Gud og tror at de skal vinne på det. De kommer til å gå til grunne!

12 Disse menneskene spiser kjærlighetsmåltidet sammen med dere, men de er bare til skam. De ler, fråtser og stapper i seg mat uten å tenke på andre. De oppfører seg akkurat som skyer som blåser over tørt land uten å gi regn. De lover mye, men gir ingenting, – er som frukttrær uten frukt. Ja, de er ikke bare døde, men dobbelt døde, – rykket opp med rot for å brennes.

Det oppfordres her til å ikke ta nattverd med slike mennesker. Men hva er det disse mennesker sier under nattverden, jo; «kom og spis og drikk så kan du regne deg som frelst!»

13 Alt de etterlater seg, er skam og spott, – lik skummet som blir liggende på stranden når bølgene har strukket seg tilbake. De går omkring og ser strålende ut, lyser som stjerner, men foran dem ligger et evig mørke.

19 De volder splittelse, de elsker det onde i denne verden, de har ikke den Hellige Ånd boende i seg.

Men når du snakker med dem så er de raske til å fortelle deg at det er du som volder splittelse som ikke vil innordne deg under deres autoritet. Men de har ingen autoritet, de er bare onde fordi de vil ha autorietet så ingen skal kunne motsi dem.

Så la oss avslutte med Judas sin avslutning. La oss legge oss dette på hjerte at om noen skriker så mye han orker når du drar ham ut etter håret fra den bygningen som brenner så bry deg ikke om det.

20 Men dere, kjære venner, må desto sterkere bygge livet på deres hellige tros grunnvoll, idet dere lærer å be i den Hellige Ånds kraft og styrke.

21 Hold dere alltid innenfor de grenser, der Guds kjærlighet kan nå dere og velsigne dere. Vent tålmodig på det evige liv, som vår Herre Jesus Kristus i sin nåde vil gi dere. 22 Forsøk å hjelpe dem som diskuterer med dere. Vær barmhjertige mot dem som tviler. 23 Frels noen ved å rive dem ut av helvetes flammer. Andre skal dere hjelpe til å finne Herren ved å være gode mot dem, men ta dere i vare så dere ikke selv blir trukket med i deres synder. Hat hver trevl av deres synd, mens dere samtidig er barmhjertige mot dem som synder.

24 Må så all ære gå til ham som alene er Gud, han som frelser oss ved Jesus Kristus, vår Herre. All makt og myndighet er hans fra begynnelsen. Hans er det og hans skal det bli for evig. Og han er mektig til å bevare dere, så dere ikke snubler og faller. En dag skal han stille dere framfor seg, feilfrie og jublende. Amen.

Hilsen Judas.

From “REBELLIOUS UNBELIEF”

bible-02

Matthew 14
The Death of John the Baptist
14 When Herod Antipas, the ruler of Galilee,[a] heard about Jesus, 2 he said to his advisers, “This must be John the Baptist raised from the dead! That is why he can do such miracles.”
3 For Herod had arrested and imprisoned John as a favor to his wife Herodias (the former wife of Herod’s brother Philip). 4 John had been telling Herod, “It is against God’s law for you to marry her.” 5 Herod wanted to kill John, but he was afraid of a riot, because all the people believed John was a prophet.
6 But at a birthday party for Herod, Herodias’s daughter performed a dance that greatly pleased him, 7 so he promised with a vow to give her anything she wanted. 8 At her mother’s urging, the girl said, “I want the head of John the Baptist on a tray!” 9 Then the king regretted what he had said; but because of the vow he had made in front of his guests, he issued the necessary orders.10 So John was beheaded in the prison, 11 and his head was brought on a tray and given to the girl, who took it to her mother. 12 Later, John’s disciples came for his body and buried it. Then they went and told Jesus what had happened.

The same thing happens today. If you tell someone who call himself a believer, but have committed the same sin as this King you will be “beheaded”. All because of harden of hearts and then again rebellious unbelief. It is no doubt that the Scripture is crystal clear in this matters:

Luke 16:18
“For example, a man who divorces his wife and marries someone else commits adultery. And anyone who marries a woman divorced from her husband commits adultery.”

1 Corinthians 7
10 But for those who are married, I have a command that comes not from me, but from the Lord.[a] A wife must not leave her husband. 11 But if she does leave him, let her remain single or else be reconciled to him. And the husband must not leave his wife.

Footnotes:
a. 7:10 See Matt 5:32; 19:9; Mark 10:11-12; Luke 16:18.

1 Corinthians 7
39 A wife is bound to her husband as long as he lives. If her husband dies, she is free to marry anyone she wishes, but only if he loves the Lord.[a]

Footnotes:
a. 7:39 Greek but only in the Lord.

For those who don’t believe in this I have a question for you;

How many times can a man remarry? 10 times? Five times? One time? Or zero times?

See! If you can remarry once you can also remarry 100 times. Even out in the world they will call you by bad names if you remarry more than two or three. The congregation is far, far of the point in this matters. Pastors let people who live in adultery preach or sing or serve as much as they want in “their” congregations without lifting a finger if they get confronted. They rather behead the one who remind them.

There is no end to excuses when it comes to this. Why don’t you pastors buy yourself the new “bible”? The one for homosexuals. It is on the marked now. There they have erased this unpleasant verses for you. Or better; repent face down and get rid of your harden hearts and unbelief!
There is so many “funny” stories here. I will print one;

One “evangelist” came with a very good excuse indeed when I posted something about this at Facebook (FB).

1 Timothy 3
2 So an elder must be a man whose life is above reproach. He must be faithful to his wife.[a] He must exercise self-control, live wisely, and have a good reputation. He must enjoy having guests in his home, and he must be able to teach.

Footnotes:
a. 3:2 Or must have only one wife, or must be married only once; Greek reads must be the husband of one wife; also in 3:12.

In KJV it say like in the footnote: (Which I use at that time I believe.
) A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach;

So he explain to me with great “understanding” and let there be no doubt that this means that a man could not be involved in polygamy. In other words be a bigamist. It had noting to do with being faithful to once spouse!

He probably had never red this:
1 Timothy 5
9 A widow who is put on the list for support must be a woman who is at least sixty years old and was faithful to her husband.[a]

Footnotes:
a. 5:9 Greek was the wife of one husband.

It is not very often you read about a woman being in polygamy is it? That she had many husbands at the same time.

So this “evangelist” tried to explain to me what this really, really meant in the Scripture was that someone who serve in the congregation could not be or have been in polygamy or be a bigamist. He even tried to give a proof of this by the rules by the Romans who ruled Ephesus at that time. But he then “bit himself in his tail” (the same as satan does when he twist the Scripture) because it would be absolutely unnecessary for Paul to write to Timothy about polygamy, about the rules of the Romans since both of them knew this very good.

Long time ago the Romans (and Greeks for that matter) had forbidden polygamy in the land they ruled. And by the way as this “evangelist” tried to explained, it was not any more a great practise by the Jews to live in polygamy like in the old days.

So of course since it was forbidden by the law to live in polygamy it is not what Paul meant when he wrote to Timothy. But for those who really, really want to twist the scripture they are willing to go as far as necessary to make excuses. Harden hearts and rebellious unbelief.

From the foreword to the new book; “rebellious unbelief”

inamong11_adjusted_bibles

Foreword

An enormous number of books have already been written about faith. Attempts to describe and to explain faith and belief have been made from A to Z. Actually, there is little to be said about belief and faith. These are already perfectly described in Hebrew 11, and elsewhere. Unfortunately, many misleading books have been written about faith.

Many people claim that they believe or have faith. But in fact what they have is merely a fleshy, feint hope. Also, many have tried to say that doubt is not the opposite of faith, explaining that this is unbelief. This, of course is wrong, because doubt and unbelief are two sides of the same coin. And that coin is produced by Satan.

Furthermore, today’s teaching is that unbelief is to be pitied as a kind of sickness. And that lack of faith is a normal thing to have, even if you call yourself a “born again”. This is the most pitted fault there is; not to treat unbelief and rebuke it, like Jesus does. Moreover, there is the big lie that doubt is a part of our faith. We shall address all these lies in this book.

In the last book written in Norwegian – “Hovmod” (Haughtiness) we address some of these issues. Some of these chapters will be translated and put in this book, where they belong as the Holy Spirit dictates.

Let us start by quoting a man of God led by the Spirit;

“Today (in the congregation) unbelief is treated as a “sickness” that ought to be pitied instead of being confronted as the sin that it is”.

Unbelief is mentioned in the bible as “The Sin”. It goes hand in hand with haughtiness and it has to be confronted, which indeed we will do in this book. We will confront all those pastors who think they can twist the Scripture with no consequences and all those leaders and elders who do this deliberately. We will correct the congregation in their mistaken understanding and we will furthermore preach a simple, pure, full and true Gospel.

There are today mainly three (among many) kinds of false teachings which tend to spore atheistic churches, which pop up like mushrooms after the rain. This is so called “hyper grace” – the false grace gospel, witch walks hand in hand with the “once saved always saved” (OSAS), or “eternal safety” if you like. And the other is known as the “prosperity gospel”. First and foremost, we should probably be mentioning the false doctrine of the Catholic Church. Then on top of these there are all the sects and cults.

They are all false, and those who preach them have accursed themselves and can expect a big fall. Many of those who have “bought into it” are confused and are lukewarm and they all have to repent.

As with “Hovmod” (Haughtiness), this book is not for the faint hearted. It is going to confront you big time, and hopefully make you want to repent. This is what Jesus calls agape love. It is not a loving attitude if you tell someone who is walking the highway to Hell that he is OK. That is cowardly and hateful to the Truth.

There will be many times in this book you will read; “If you believe, you obey” and it also follows that “if you don’t obey you don’t believe”

It will be mentioned so many times that you will probably get pretty tired of it. But before finishing the book you will give your heart and your will to the Lord. Or you will quit reading and continue to be disobedient, full of your own pride and rebellious unbelief.

Another comment you will hear often in this book is: “To go out and preach is a commandment, not a suggestion!”

Hell will one day be full of people to claim they believe in God.

Mat 7:21 “Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of My Father in heaven.

Mat 7:22 Many will say to Me in that day, ‘Lord, Lord, have we not prophesied in Your name, cast out demons in Your name, and done many wonders in Your name?’ (Underline added)

Mat 7:23 And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from Me, you who practice lawlessness!’

All of these will claim they believe. But as the teaching of Jesus continues; He declares that it is those who do the will of the Father who will go to Heaven.

That means that those who choose NOT to do the will of the Father, purposely being disobedient, will not go there.

As I mention in the foreword of “Hovmod” (Haughtiness), it is of course not all the time pleasant to focus on the negative about being a Christian and being one who is constantly confronting and angle into the text in the Scripture to allow the negative side of the believer come to light. I believe on the other hand that it is time for books like this to appear more and more on the market, as the time is more and more imminent for the return of our Lord and Saviour, Jesus Christ.

Therefore the reader has to bear over or be patient in a way that we can “overdo” some times. It can be too much. Our advice when that happens is to put the book aside, but not forget about it. Start reading again when the Holy Spirit reminds you. Bear over with us also if we should make the error of having belief that is negative or even wrong. After all, it is good if we are wrong when we address unbelief and haughtiness in the church.

When you are in Spiritual, emotional and even physical pain, when some of the members on the Body are in pain, you know what this means. What the Body needs today is the voice of all this who feel this pain. So many are controlled to be silent! So many have the teaching of “don’t rock the boat”! So many have wrongly been thought to not oppose the leaders no matter what! So many are sitting idle when the ship is obviously going to hit an iceberg and sink!

So our hope is that you as a “churchgoer” will raise your voice after reading this book and first take the plank out of your own eye, and then remove the speck in your brother’s eye. Then unison confronts the leaders and pastors in the church about their unbelief and haughtiness. That you pastors and leaders, elders and what ever you call yourself, will be humble enough to admit your unbelief and haughtiness, repent and start to preach a pure Gospel and doctrine. Full of Faith and Truth!

John 3:36 (KJV)

He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.

John 3:18 (KJV)

He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.

The fact is that the church is in a prophetic state of rebellious unbelief and haughtiness. It might be wrong to even say this about the Church where Jesus is the Head. But if the Church is the Body and the Body is those who believe, as the Scripture say, the born again, the obedient assembly of men of woman of God, then it is time to realize what we are facing approx. 2 billion (2000 million) people who think they are on the way to heaven but roam around on the highway to Hell.

John ends the Gospel of Jesus Christ this way:

But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name. (John 20:31 (KJV))

It seems to us that the Bible is crystal-clear about the fact that faith and belief come from hearing (or reading) the Word of God. It can’t be many sound doctrines and preachers or evangelists, nor many who study their Bible.

We hope this book will open up your eyes to your rebellious unbelief and harden of heart that comes from haughtiness and, by that, you will start to ask the Lord of the gift of discernment of spirits and then again also start to really, really STUDY your Bible.

Some OSAS believers say my son is in heaven. Some say he was never saved. What a mixed up doctrine!

How The “Once Saved Always Saved” Hyper Grace Message Killed My Son.
29. april 2015 kl. 07:43
“They have healed also the hurt of the daughter of my people slightly, saying, Peace, peace; when there is no peace.” (Jeremiah 6:14)

allanson

Hello, My name is Rev. Alan A. Auclair and this is the story of how “Once Saved Always Saved” (also called OSAS) lead to the direct demise of my son, Joshua Auclair who at just 20 years of age lost his addiction battle with drugs. Josh was no angel, but he could have been a saint if it was not for the teachings of OSAS.

At birth I gave my son the name Joshua Isaac. My prayer for him was that he would grow up with a soft heart for God and obey Him. Sadly. his mother and divorced against my will when he was just one year old. As an absent father I kept in touch with him as much as I could. I bought him his first Bible when he was eight years old.

When he called on the phone my favorite thing to tell him was that he needed to “Be a man of God with integrity: I explained to him that integrity meant doing the right thing even when nobody was looking because God sure was.” This advice touched him greatly. He often would repeat these words to others though out his brief life.

When Josh visited me he gave his heart to The Lord. He was just 15. I baptized him in a friends pool. I taught Josh about holiness and to always be open to listen God and obey his commands. By doing so he would avoid danger and pitfalls live a long life. Josh agreed he was destined to live for God. He had such s a soft tender place for Him.

When he returned back to Kansas, Josh started going to the local methodist Church. Sadly, one of the ember of the congregation befriended Josh and introduced him to “Once saved always saved” theology . He was told nothing he did would matter to God, he was always saved by grace. Later,Josh and I talked and Josh rebuked me for telling him to live holy. I was shocked. I told him sin would destroy any salvation he had left. Sadly it did. Encouraged by his friends and mother (my ex) at the age of 13, Josh gave into the drug culture.

At 17 years of age, unbeknownst to me, (I was living overseas as a missionary at that time) Josh became a full blow meth addict and was living on the streets. Josh reached out for help from the Christian community and ran into a man I will call John. John gave josh a place to stay, food to eat and cloths for his body. John was also a OSAS believer and hyper grace teacher. If John had wanted, he could have lead backslidden Josh to repentance, but his wicked doctrine was more import than a lost soul. To curb Josh’s drug addiction John gave him marijuana and even smoked it with him.

John and Josh would stay up late and listen to the band “As I lay Dying” the hardest “Christian Rock” you could find and get totally stoned. He would tell Josh “Hey, God is not mad at you. even if you gave up your addiction it would not please God. We are saved by grace” Josh found this message very liberating.

Later Josh shared this message with his mom it and she also became a OSAS hyper grace believer. Together mother and son started taking drugs with new “freedom” and into full addiction. “We are saved by grace” she would say stoned out of her mind to her druggie friends. Josh would say “amen”.

On August 30, 2011 Josh’s mom decided to have a belated birthday party for Josh since he had just turned 20 years old on July 12th and she was not in town. They had all the best drugs weed, meth, oxycodone, oxymorphine (Opana). Josh tried them all. later that night Josh lost consciousness and went into respiratory arrest. Since his mother owned prescription of oxyporphine she knew he was dying. She sought to save herself from arrest. No ambulance was called for Josh. He passed away just after 3 AM, August 31 2011.

Some OSAS believers say my son is in heaven. Some say he was never saved. To those OSAS hyper grace believers who want to say it was all Josh’s fault and he was not saved. My question to you then is WHO TOLD HIM HE WAS?? Who told him obedience was not required for salvation? Who told him God was not mad at him. Who caused him to justify his drug use in his mind and to dive into it without any fear of death?? I will tell you who …. YOUR WICKED DOCTRINE! God said TURN AND LIVE and you say “LIVE IT UP”, God is not mad. You are Once Saved Always Saved. Now Josh is dead and I will never be able to hold my dear son again.

Finally, I know many of you are are sympathetic to the OSAS hyper grace message, let me tell you that the truth of OSAS lies at the bottom of my son’s grave. Sin KILLS. SIN does not just effect YOU. It effects everyone around you also. SIN is the enemy of God and those who promote sin under the guise of grace will be accountable. My sons blood demands it!

Anointed to preach,

Rev. Alan A. Auclair

Unbelief has to do with disobedience. Little faith is another thing. That has to do with doubt.

Matt 14:31:
And immediately Jesus stretched forth [his] hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?

1 Pet.2
7 Unto you therefore which believe [he is] precious: but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner,
8 And a stone of stumbling, and a rock of offence, [even to them] which stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed.
(Underline mine)

You can not force your given faith in Jesus Christ or our faith given in doing miracles or even healing onto other fellow believers and not to unbelievers of course.

Faith is a gift and it comes from hearing the Word of God. (Or study/meditating.) Some say that we have unbelief because we don’t wake up dead. Or cast out demons. Well Jesus mention that some time demons don’t leave because of little faith.

But mainly, and as a very clear Biblical fact, unbelief has to do with disobedience. Ref. 1. Peter 2:7-8. And of course many other places we find the same. The Sin is after all disobedience. Ref. John 14-15-16.

If we do things without faith in the spiritual we sin. So to try to push onto others your faith with the intention that they should act on your faith will be to tempt people into sinning.

We can talk about miracles as much as we want. But button line will be that if you want to do the greatest ting you harvest people for eternal life. Remember what kind of party there is in Heaven when only one repents! The miracle to be born again is so great that Jesus say we will never in this life be able to explain it.

Have a blessed harvest from now and until Jesus come back. GO OUT!

New Years wishes, well here is one, can’t be much better.

Stop being afraid of man, and stop the fear of the congregation all you cowardly pastors. Get the Fear of God back in your life and start to kick some buts for crying out load!

Why on earth don’t the pastors in all this churches confront the lukewarm? Because they are also in the darkness! And they also don’t want to come to the light. Why because of the love of money. They are concerned about the tiding, the 5 % or less, their job, their income. They are also cowards who purposely hold the congregation in ignorance so they can stay.

You see there are no room for repentance in lukewarm. We can hope for turning to hot, but the normal way will be and should be through cold. That means that to turn from lukewarm to hot there is a great danger of just being something between lukewarm and hot which is still lukewarm. So how can they get cold?

Well they have been told for so long they are ok and on the way to Heaven so their disobedience and sin have made them more or less unable to listen to the Holy Spirit. They need to be confronted with the Word of God from the pulpit, or directly in a conversation. It is still from the Holy Spirit if it is done with Love.

Normally they will leave instead of repenting and find another congregation witch suits into their lukewarm state, which is of course very easy. Therefore they have to be confronted so severe that they don’t forget it even if they change church. It will follow them at night in bed and in the car to work. They will hate you for doing that, but there is a reward for you in Heaven.

Because if their heart is right and it is the devil who has just tricked them they will in the end repent. There is not much greater love you find than in the “lost son”. And they came out humble and full of willingness to serve in the harvest field. If they have a harden heart full of rebellious unbelief they will not repent, but you have then after all get them away from young people who they often influence.

Stop being afraid of man, and stop the fear of the congregation all you cowardly pastors. Get the Fear of God back in your life and start to kick some buts for crying out load!

To buy onto this false teaching ends always up in confusion. And from confusion to lukewarm the road are very short.

And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove [them].
Eph.5:11

Born again can not sin?

It is of course a lot of false doctrines here at FB (and elsewhere), but it is extremely sad when it comes from those who act like and suppose to be pillars in the faith. Even more sad when some of them who call themselves apostles and evangelist and even more we have to be careful because it looks like they have some fruits in their earlier life. It reminds of a prophesy from 1967 about a lot of believers will first start to preach the right stuff and then starts to sneak in the bad stuff. I hope and pray it is not the case in these matters. I hope it is more like a big misunderstanding!

The doctrines I will warn about this time are explained like this:

  1. When we are born again we can not sin any more.
  2. A lot of the teaching of Jesus is only for the Jews.
  3. No need of give or ask forgiveness after being born again.

Yes, pretty bad.

I will not go into Scriptures to much when it comes to where they refer to back up such teaching, but obviously the first on is from 1. letter from John. The second is that many refer to the “beatitudes” and claim that is to the Jews, ONLY – (it was the truth before Jesus died on the cross), and thirdly the last is obviously a result of the first false claim.

There is also a kind of confused teaching if the souls are born again or only the spirit. Obviously it is not the body …. I will not go into that here only make the true claim that the body with its faults and desires are for sure not born again. Again a lot of this it falls on its own improbability.

But there is a story I like to mention from the NT about born again can not sin:

Galatians 2:11-14New Living Translation (NLT) Paul Confronts Peter
11 But when Peter came to Antioch, I had to oppose him to his face, for what he did was very wrong. 12 When he first arrived, he ate with the Gentile believers, who were not circumcised. But afterward, when some friends of James came, Peter wouldn’t eat with the Gentiles anymore. He was afraid of criticism from these people who insisted on the necessity of circumcision. 13 As a result, other Jewish believers followed Peter’s hypocrisy, and even Barnabas was led astray by their hypocrisy.

14 When I saw that they were not following the truth of the gospel message, I said to Peter in front of all the others, “Since you, a Jew by birth, have discarded the Jewish laws and are living like a Gentile, why are you now trying to make these Gentiles follow the Jewish traditions?

So to say that hypocrisy is not sin or to say that Peter the author of two letters in the NT is not born again will be pretty foolish. To claim that this happened before Jesus died on the cross or to say that Peter didn’t have to repent and because of that ask forgiveness for sin is even more foolish.

As I say; no more verses needed, it falls on its own improbability

To teach that born again people, and who is born again, only Jesus know, is free from this three mention obligations, repent from sin, ask forgiveness and submit to the whole Bible is ridiculous and of extremely dangerous. I don’t care if they claim we are new beings and even can prove they are sin free according to the Scripture (it will be foolish to try to do so). To teach this to one who just came to believe: “You are now born again and you can not sin any more. Therefore you have no need of repentance and forgiveness any more and likewise the “beatitudes” are not for you!”

Let’s say you are free from this, will not the Scripture Himself tell you that to brag like this is sinful! I mean if it is true you can’t brag about it! We are after all nothing in our self.

How can such a doctrine makers survive in front of the Judgement Seat of Christ? He will probably be among those who bang on the door claiming to believe and claim they have the right to be let in. LORD LORD we did miracles in your name …

On top of these things they make sin to sin showing the whole world their haughtiness. They are of course in for a big fall if they don’t repent.

I will end this story with something that we all need to put on our mind and into our hearths:

1 John 3:9-10New Living Translation (NLT)
9 Those who have been born into God’s family do not make a practice of sinning, because God’s life[a] is in them. So they can’t keep on sinning, because they are children of God. 10 So now we can tell who are children of God and who are children of the devil. Anyone who does not live righteously and does not love other believers[b] does not belong to God.

1 John 5:18New Living Translation (NLT)
18 We know that God’s children do not make a practice of sinning, for God’s Son holds them securely, and the evil one cannot touch them.

It is about time that the church gets their eyes open for the following truth; we can stumble (failure), we can fall (into sin) and we can practise sin (live in it – like “live in” outside marriage, something that’s going on constantly).

Born again will never make a practice of sin. They will never sin with obvious purpose against better knowledge. And if they do they repent when they told (Ref David and Nathan) As long as I have walk with the Lord no one in any congregation or pastor, elder and leader seems to understand this; The different about stumbling and even falling to the practice of living in sin. May be I have been around wrong people and wrong churches? What do you think?

ON top of that they have a problem with this:

1 Timothy 5:24New Living Translation (NLT)
24 Remember, the sins of some people are obvious, leading them to certain judgment. But there are others whose sins will not be revealed until later.

We will not mention a lot of these sins which of course is not easy to be seen like drunkenness and fornication and divorce. But we will mention one, that is enough, because it is the root of all, even the root to the root of all evil, to love money; the HAUGHTINESS.

Fear of the Lord or rather No fear of the Lord

bible-02
1 Peter 1 New Living Translation (NLT) (used in all) (italic underline and bold added by me)
17 And remember that the heavenly Father to whom you pray has no favourites. He will judge or reward you according to what you do. So you must live in reverent fear of him during your time here as “temporary residents.”

So we have to live our lives in the fear of the Lord ALL the time. It is very clear 100 + places in the Scripture.

Acts 9
31 The church then had peace throughout Judea, Galilee, and Samaria, and it became stronger as the believers lived in the fear of the Lord. And with the encouragement of the Holy Spirit, it also grew in numbers.

We shall live in fear of hurting Him, in fear of grieving the Holy Spirit. In fear of make Jesus want to spit you out of His mouth. We live in fear of the Lord so we can harvest people for Eternal life. So the Church can be multiplied.

Revelation 3:16
But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth!

There is more than John 3:16 as you can see. And we will also remind us concerning

John 3:36 And anyone who believes in God’s Son has eternal life. Anyone who doesn’t obey the Son will never experience eternal life but remains under God’s angry judgment.”

But we shall not fear for judgement, we shall fear of the possibility to avoiding obeying Him, the fear to don’t keep His commandment and end up not loving Him. Jesus says seven times in John 14 and 15; those who love me keep my commandments.

Jesus says:
Psalm 34:11 Come, my children, and listen to me, and I will teach you to fear the Lord.

How can we be able to get to this point that we come onto Jesus and learn to fear Him?

We have to repent and believe in the Gospel as the Scripture tells us to do. Set Jesus and your neighbour first in ALL things. No other desires than to please Him. It is very simple, but oh so difficult with a haughty heart.